Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2016-05 Консултантски услуги ПРСР 2016-2020 Протокол за класиране на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 17 Септември 2016г. 18:36ч.

Протокол за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по три обособени позиции” - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер