Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин  - отвори; 

Наредбата е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин. Изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. сРешение № 213 от 12.11.2012 г., изм. сРешение № 194 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 85 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 146 от 30.10.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм.и доп. с Решение № 27 от 26.02.2018 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 107 от 06.03.2018 г. на Адм. съд Смолян, изм. и доп. с Решение № 101 от 24.07.2019 г. на Общински съвет – Девин

Архив на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин  - отвори;

Настоящата наредба е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин, изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение № 213 от 12.11.2012 г.,изм. сРешение № 194 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 85 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 146 от 30.10.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм.и доп с Решение № 27 от 26.02.2018 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 107 от 06.03.2018 г. на Адм. съд Смолян.

.

 

 

Архив на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин  - отвори;

 Настоящата наредба е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин, изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. сРешение № 213 от 12.11.2012 г., изм. сРешение № 194 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 85 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 146 от 30.10.2017 г. на Общински съвет – Девин.

 

 

 

Архив на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин  - отвори;

 

Настоящата наредба е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин, изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. сРешение № 213 от 12.11.2012 г., изм. сРешение № 194 от 02.09.2013 г.

 

 

 

Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин /архив/ - изтегли файл


Настоящата наредба е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин, изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение № 213 от 12.11.2012 г.

Настоящата наредба е приета с Решение № 90/23.09.2009 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, приета с Решение № 88/17.07.2006 г. на Общински съвет, гр. Девин, изменена и допълнена с Решение №107 от 29.09.2010 г. по Протокол №13, изменена и допълнена с Решение №108 от 03.11.2010 г. по Протокол №14, изменена с Решение № 30 от 30.03.2011 г. по Протокол №6, изменена с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение № 213 от 12.11.2012 г., изм. с Решение № 194 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 85 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 107 от 06.03.2018 г. на Административен съд – Смолян.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер