Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънпланово заседание на 18.11.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и във връзка с чл. 38, ал. 5 oт ЗМСМА, Решение №269-2109 МИ от 07.11.2016 г. На ОИК – Девин за избор на кмет на с. Грохотно, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 18.11.2016 година /петък/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва на новоизбрания кмет на с. Грохотно – Бейхан Наил Дуран.

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 15.11.2016 г. относно: Изменение на Решение №87/31.05.2016 г. на ОбС – Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил:                                                                                                                                    

Емилия Радкова

/Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин”/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер