Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления за инвестиционни намерения Инвестиционно предложение за Рехабилитация на Път III-866 „Михалково – Кричим”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В А

НА

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/

СЕДАЛИЩЕ

ГР. СОФИЯ 1606, БУЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 3

 

 

За следното инвестиционно предложение:

 

Рехабилитация на Път III-866 „Михалково – Кричим”

Първи участък: от км 66+857 до км 88+050

Втори участък: от км 88+050 до км 103+341

 

Предвидените за рехабилитация участъци от път III-866 „Михалково – Кричим” са с обща дължина 36,643 км. Първият участък започва при км 66+857 от пътя и представлява продължение на участъка „ Цанков камък” и завършва на км 88+050, където се намира границата с област Пловдив. Втори участък съвпада с края на първи при км 88+050 и завършва при км 103+341, в началото на гр. Кричим.

Ремонтът на участъците се налага поради лошото експлоатационно състояние на пътя (пътна настилка, банкети, окопи, откоси) и съоръжения по цялата му дължина. На места пътят е със стеснен габарит и с елементи в план и профил, неотговарящи на класа на пътя.

Предвид изложеното проектният участък е включен в списъка на приоритизираните обекти, с които АПИ ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Развитие на региона” за програмен период 2014-2020г.

Проектното решение е разработено с технически елементи, съответстващи на проектна скорост 30 км/ч, при максимално придържане към съществуващия път.

 

Уведомлението на АПИ за инвестиционно предложение е предоставено на разположение на общината.

Телефон за контакти: 02/9173 295 и 02/9173462

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер