Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

Съобщение №

8/01.12.2016г.

отвори

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№347-1/16.11.2015

2

8/01.12.2016г.

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №347-1/16.11.2015 г.

3

Съобщение №

9/01.12.2016г.

отвори

Венелин Деянов Хвърков

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2559-1/29.08.2016

4

9/01.12.2016г.

Венелин Деянов Хвърков

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация 2559-1/29.08.2016

5

Съобщение №

10/01.12.2016г.

отвори

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№2791-1/01.12.2016

6

10/01.12.2016г.

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №2791-1/01.12.2016

7

Съобщение №

11/01.12.2016г.

отвори

Борян Митков Митев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№2098-1/14.06.2016

8

11/01.12.2016г.

Борян Митков Митев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №2098-1/14.06.2016

9

Съобщение №

12/01.12.2016г.

отвори

Ралица Георгиева Кроку

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

1840-1/26.05.2016

10

12/01.12.2016г.

Ралица Георгиева Кроку

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация 1840-1/26.05.2016

11

Съобщение №

13/01.12.2016г.

отвори

Найден Найденов Аврамов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

287-1/13.10.2015

12

13/01.12.2016г.

Найден Найденов Аврамов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

287-1/13.10.2015

13

Съобщение №

14/01.12.2016г.

отвори

Златко Трендафилов Пашов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

303-1/16.10.2015

14

14/01.12.2016г.

Златко Трендафилов Пашов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

303-1/16.10.2015

15

Съобщение №

15/01.12.2016г.

отвори

Николай Данчев Брезелиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2192-1/29.06.2016

16

15/01.12.2016г.

Николай Данчев Брезелиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2192-1/29.06.2016

17

Съобщение №

16/01.12.2016г.

отвори

Денис Юлиянов Огнянов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2330-1/01.08.2016

18

16/01.12.2016г.

Денис Юлиянов Огнянов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2330-1/01.08.2016

19

Съобщение №

17/01.12.2016г.

отвори

Красимир Рангелов Драмалиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2137-1/22.06.2016

20

17/01.12.2016г.

Красимир Рангелов Драмалиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2137-1/22.06.2016

21

Съобщение №

18/01.12.2016г.

отвори

Стефан Николов Вълчев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

1933-1/31.05.2016

22

18/01.12.2016г.

Стефан Николов Вълчев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

1933-1/31.05.2016

23

Съобщение №

19/01.12.2016г.

отвори

Мирослава Събинова Славчева

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2413-1/19.08.2016

24

19/01.12.2016г.

Мирослава Събинова Славчева

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2413-1/19.08.2016

25

Съобщение №

20/01.12.2016г.

отвори

Петя Николова Вълчева-Чесмедзис

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

1936-1/31.05.2016

26

20/01.12.2016г.

Петя Николова Вълчева-Чесмедзис

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

1936-1/31.05.2016

27

Съобщение №

21/01.12.2016г.

отвори

Величко Емилов Чаушев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2329-1/01.08.2016

28

21/01.12.2016г.

Величко Емилов Чаушев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2329-1/01.08.2016

29

Съобщение №

22/01.12.2016г.

отвори

Диана Стефанова Кехайова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2566-1/25.08.2016

30

22/01.12.2016г.

Диана Стефанова Кехайова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2566-1/25.08.2016

31

Съобщение №

23/01.12.2016г.

отвори

Енвер Махмудов Топалов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№2111-1/21.06.2016

32

23/01.12.2016г.

Енвер Махмудов Топалов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

№2111-1/21.06.2016

33

Съобщение №

24/01.12.2016г.

отвори

Виктор Каменов Маслиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2555-1/29.08.2016

34

24/01.12.2016г.

Виктор Каменов Маслиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2555-1/29.08.2016

35

Съобщение №

25/01.12.2016г.

отвори

Милчо Янков Грибачев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2167-1/28.06.2016

36

25/01.12.2016г.

Милчо Янков Грибачев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2167-1/28.06.2016

37

Съобщение №

26/01.12.2016г.

отвори

Красимир Деянов Манчиков

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№309-1/16.10.2015

38

26/01.12.2016г.

Красимир Деянов Манчиков

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

№309-1/16.10.2015

39

Съобщение №

27/01.12.2016г.

отвори

Тодор Георгиев Каплин

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2164-1/28.06.2016

40

27/01.12.2016г.

Тодор Георгиев Каплин

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2164-1/28.06.2016

41

Съобщение №

28/01.12.2016г.

отвори

Стефан Радостинов Кисимдаров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2504-1/23.08.2016

42

28/01.12.2016г.

Стефан Радостинов Кисимдаров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2504-1/23.08.2016

43

Съобщение №

29/01.12.2016г.

отвори

Славчо Каменов Александров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

1934-1/31.05.2016

44

29/01.12.2016г.

Славчо Каменов Александров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

1934-1/31.05.2016

45

Съобщение №

30/01.12.2016г.

отвори

Васил Стоев Майсторов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

1752-1/16.05.2016

46

30/01.12.2016г.

Васил Стоев Майсторов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

1752-1/16.05.2016

47

Съобщение №

31/01.12.2016г.

отвори

Румен Миленов Кехайов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2608-1/13.09.2016

48

31/01.12.2016г.

Румен Миленов Кехайов

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2608-1/13.09.2016

49

Съобщение №

32/01.12.2016г.

отвори

Мая Александрова Михайлова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2089-1/13.06.2016

50

32/01.12.2016г.

Мая Александрова Михайлова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2089-1/13.06.2016

51

Съобщение №

33/01.12.2016г.

отвори

Светла Асенова Чолакова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2356-1/08.08.2016

52

33/01.12.2016г.

Светла Асенова Чолакова

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2356-1/08.08.2016

53

Съобщение №

34/01.12.2016г.

отвори

Станислав Кирчев Шукеров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2602-1/08.09.2016

54

34/01.12.2016г.

Станислав Кирчев Шукеров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2602-1/08.09.2016

55

Съобщение №

35/01.12.2016г.

отвори

Емил Росенов Ковачев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2717-1/30.09.2016

56

35/01.12.2016г.

Емил Росенов Ковачев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2717-1/30.09.2016

57

Съобщение №

36/01.12.2016г.

отвори

Любен Петров Кънчев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2539-1/26.08.2016

58

36/01.12.2016г.

Любен Петров Кънчев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2539-1/26.08.2016

59

Съобщение №

37/01.12.2016г.

отвори

Иван Христев Христев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

202-1/12.02.2015

60

37/ 01.12.2016 г

Иван Христев Христев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

202-1/12.02.2015

61

Съобщение №

38/01.12.2016г.

отвори

Аврам Левчиков Бадев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

108-1/16.07.2014

62

38/01.12.2016г.

Аврам Левчиков Бадев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

108-1/16.07.2014

63

Съобщение №

39/01.12.2016г.

отвори

Трайчо Бечев Димитров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2553-1/29.08.2016

64

39/01.12.2016г.

Трайчо Бечев Димитров

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2553-1/29.08.2016

65

Съобщение №

40/01.12.2016г.

отвори

Сани Комерс 2011

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2515-1/23.08.2016

66

40/01.12.2016г.

Сани Комерс 2011

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2515-1/23.08.2016

67

Съобщение №

41/01.12.2016г.

отвори

Илко Чавдаров Хаджиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2471-1/23.08.2016

68

41/01.12.2016г.

Илко Чавдаров Хаджиев

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация

2471-1/23.08.2016

 

Настоящият списък е в сила за периода от 06.12.2015 г. до -20.12.2016 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер