Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 25.01.2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1.ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

 2.ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

3.ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”)

4.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.01.2017 г. /сряда/ от 15:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер