Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Проекто- списъци на граждани с установени жилищни нужди за 2017г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                                       

УТВЪРЖДАВАМ:               /П/

                                                           

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ , ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2017 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА – няма

   
       
 

ІІ ГРУПА – няма

   
       
 

ІІІ ГРУПА - няма

   
       
 

                       ІV ГРУПА

   

1.

ТаняАнгеловаХристова

3

5

       
 

V ГРУПА

   

1.

Христина Веселинова Стамболова

2

3

2.

Денис Фанков Генчев

-

1

3.

Десислава Емилова Бошнакова

-

1

                                                       

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                /П/

                                                           

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2017 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

Мария Жекова Атанасова- Станчева

-

1

 

Юлия Красимирова Хаджиева

-

1

 

Надежда Орлинова Звездова

-

1

 

СнежанаАсеноваПамукчиева

-

2

 

Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

 

Веделин Деянов Арнаудов

-

1

 

Любчо Тихомиров Альошев

-

2

 

Славчо Руменов Дичев

1

3

 

Ирина Асенова Мишева

-

2

 

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

 

Николай Велинов Фъзлов

2

4

 

Румяна Руменова Дупчева

-

1

 

Бистра Иванова Александрова

-

1

 

Северина Антимова Андреева

-

1

 

Елена Райчева Искренова

-

1

 

Капка Искренова Атанасова

2

4

 

Кристина Асенова Славкова

-

1

 

Айше Дуранова Далова

3

5

 

Райна Метаксинова Метаксова

-

1

 

Марияна Владимирова Сертова

-

2

 

Северина Новакова Юрукова

-

1

 

Даниела Ясенова Радулова

-

3

 

Роман Стефанов Чавдаров

-

1

 

Красимир Митков Хаджиев

-

2

 

Фатма Юсеинова Асанова

-

1

 

Гюлфие Махмудова Ибишева

-

1

 

Сребрена Чавдарова Бодурова

-

1

 

Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

 

Росица Ефтимова Хавина

-

1

                                                       

          

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                /П/

                                                           

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ЗА 2017 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Руски Филипов Гогушев

-

1

2.

Георги Крумов Рахнев

-

1

3.

Светослав Иванов Птухин

-

2

4.

Йоана Светославова Птухин

2

3

5.

Джаид Садкъев Фотенлиев

1

2

6.

Светозар Младенов Фъзлов

1

2

7.

Минка Стоилова Димитрова

-

1

8.

Слави Емилов Атанасов

-

1

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер