Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица кв.13 по ПУП на с.Беден
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

За предстоящо отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица кв.13 по ПУП на с.Беден. На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на имот УПИ- ІІ-127,кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 5 кв.м. Имота е собственост на Искра Иванова Димитрова с размeр на дължимото обезщетение 150 лв./ лева/.

Имота се отчуждава съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане улица в кв.13 на с.Беден,    одобрен с решение №97/06.2016г. на общински съвет Девин.

                                    

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер