Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 31 Януари 2017г. 08:24ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” в рамките на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0102-С001. Проектът се финансира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване.

Услугите се предоставят на 90 потребителя в населените места от община Девин чрез назначения персонал на Център за услуги в домашна среда - гр. Девин - Управител, медицинска сестра, психолог, 50 лични асистенти и 25 домашни помощници.

През месец септември назначените домашни помощници и лични асистенти преминаха еднодневно поддържащо обучение, на което споделиха помежду си ситуации от професионалното си ежедневие.

Предоставянето на услугите в рамките на проекта ще продължи до 31 август 2017 г.

 

 


www.eufunds.bg

 Проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер