Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.5 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 2 oт ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет - Девин на 07.02.2017 година /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния    

      

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 02.02.2017 г. относно: Обсъждане и вземане на Решение за провеждане на местен референдум.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: 

Емилия Радкова

Мл. експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер