Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 09.02.2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 5, във връзка с чл.23, ал.4, т. 2, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 09.02.2017 година /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 08.02.2017 г. относно: Обсъждане и вземане на Решение за провеждане на местен референдум.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил:                                                                                                                                    

Емилия Радкова

/Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин”/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер