Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 17 Февруари 2017г. 12:13ч.

Проект!

 

Наредба за регистъра на общински детски градини и центрове

за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин

 

Вносител: Красимир Даскалов – кмет на Община Девин

 

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Община Девин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на Община Девин за водене на Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на на е-mаil  адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

МОТИВИ:

 

1. Приет е Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

2. Съгласно чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование във всяка община се създава и води Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с Наредба на съответния Общински съвет.

 

Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

1. Да се приведе нормативната база на община Девин в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

3. Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

Финансови средства:

За прилагане на Наредба за регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин не са необходими.

 

Очаквани резултати:

1. Създаден и приет от Общински съвет град Девин нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието.

2. Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие както и обстоятелствата, които подлежат на вписване. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлагания проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 


 

Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове  за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин - отвори

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер