Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ”

 

   На 29 март 2017г., от 15:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ”

         Община Девин кани всички заинтересовани страни, медиите и широката общественост да се запознаят с дейностите по проекта и постигнатите резултати от реализирането му.

 


www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-8.003-0022-C01, Проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’по Оперативна програма”Региони в растеж”2014-2020г.,приоритетна ос 8,”Техническа помощ”процедура BG16RFOP001-8.003”Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво,съгласно НКПР”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер