Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на стартирала процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, находище Беденски бани, Сондаж 4 за "Временен обект" в П.И.К. № 20465.589.16 по КК на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 25 Април 2017г. 12:22ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

ОБЕКТ:

„Временен обект” в П.И.К. № 20465.589.16 по Кадастралната карта на гр.Девин – вилен имот

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Сондаж 4

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод. = 54.4куб.м/год.

Средноденонощен дебит на черпене: 0.00173 л/сек

Максимален дебит на черпене: 0.417 л/сек

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване: 25.04.2017г. - 08.05.2017г.


Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинска администрация - гр.Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер