Начало КОНТАКТИ Телефонен указател
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ДЕВИН

ТЕЛ. КОД:03041, ЦЕНТРАЛА: ТЕЛ.:21 74, ФАКС: 26 61

Етаж/стая

Вътр. пост

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

Тел.№ директен

/стационарен/

ІІІ/1

22

КМЕТ

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

ІІІ/3

36

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

030415908

ІІ/10

40

 

 

030415912

ІІІ/4

45

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА
ЕЛКА СТАНЧЕВА

030412769

ІІ/16

31

ГЛ.АРХИТЕКТ

арх.МАРИАНА ПЕРФАНОВА

030415906

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

ІІІ/5

49

НАЧАЛНИК

МИТКА ВЪЛЧИНОВА

030412655 

ІІІ/1

21

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА”

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

030412437

І/Фронт

23

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ДЕЛОВОДСТВО И АО”

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ДЕЛОВОДСТВО И АО”

МАРИЯНА КИРОВА

КАТЯ ПОПОВА

030412174

І/2

34

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ГРАО”

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КАСОВИ ПРИХОДИ"

ЮЛИЯ ХАДЖИЕВА

АЛБЕНА БОМБАШИРОВА

030412098

ІІ/2

24

МЛ.ЕКСПЕРТ „КАНЦЕЛАРИЯ на ОбС”

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „КАНЦЕЛАРИЯ на ОбС”

СЛАВКА ЧАВДАРОВА

ЛЮДМИЛА ГЛУХОВА

030412018

ІІІ/6

46

МЛ.ЕКСПЕРТ „АРХИВАР”

ГЕРГАНА БАЙРАКТАРОВА

030415913

ОТДЕЛ „Правно обслужване

ІІ/6

30

НАЧАЛНИК

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

ЮРИСКОНСУЛТ

НАДЕЖДА РИЗОВА

ИЛИЯНА СОЛАКОВА

НИКОЛИНА ЖАЙГАРОВА

030415905

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ІІІ/11

50

НАЧАЛНИК

ЗАХАРИНКА ШАПКОВА

030414157

ІІІ/7

47

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

ДИМИТЪР ЯНКОВ

030415917

ІІІ/6

46

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ И ТРЗ”

 

030415913

ІІІ/8

28

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

МИСЛИ КЪРТЪЛОВА

НАТАША МАДЖАРОВА

030413967

ІІІ/12

44

ИЗПЪЛНИТЕЛ - КАСИЕР

СТАНИМИРА ДАСКАЛОВА

030415915

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ. ТУРИЗЪМ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ІІ/8

37

НАЧАЛНИК

КАПКА БЕШЕВА

030413625

ІІ/7

38

СПЕЦИАЛИСТ „проекти и програми”

ГЛ.ЕКСПЕРТ „проекти и програми”

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, социални И МЛАДЕЖКИ д-ти, СПОРТ”

КРЪСТИНА ГАДЖАКОВА

 

МАРГАРИТА ГОРАНОВА

 

МАРИЯНА ТЕРЗИЙСКА

030413625

ІІ/4

25

Главен специалист „ОБРАЗОВАНИЕ"

БРИГИТА ЕВТИМОВА

030415901

ІІ/4

25

ГЛ.ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

СИЙКА МИХАЙЛОВА

030415901

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИКОНОМИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ІІ/16

31

НАЧАЛНИК

инж.АНТОАНЕТА ГАДЖАКОВА

030415906

ІІ/12

43

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ЕКОЛОГИЯ”

 ДЖАМАЛ УРУКОВ

030412335

ІІ/13

29

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ” и ТЕХН.СЕКРЕТАР на ЕС

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР”

МАРИЯ СЕДЯНКОВА

СВЕТОСЛАВ ПУРТЕВ

030415904

ІІ/14

26

Ст.специалист „Деловодство и планопазене”

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА

030415902

ІІ/15

32

СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ и НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО”

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ

 

ДАНИЕЛА БАНКАТЕВА

030415907

ІІ/11

35

ГЛ.ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

МЛ.ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ГАЛЯ БОЧУКОВА

030415909

ІІ/5

39

МЛ.ЕКСПЕРТ "ОБЩИНСКИ ГОРИ"

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „Селско стопанство и земеползване”

ИЛКО МИШЕВ

 

КРАСИМИР КАБАДОЗОВ

030415911

ІІ/5

43

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „КСДОТД”

инж.СТОЯН РАХНЕВ

030415911

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СИГУРНОСТ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ІІ/12

43

СПЕЦИАЛИСТ „ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ, ОМП, ПО, ОТ”

АНДРЕЙ ШАНОВ

030412335

ІІІ/1

36

МЛ.ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА и ПРОТОКОЛ”

БИСЕРКА УШЕВА

030415913

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

МДТ

 

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

030412421

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

І/1

48

ДЕЖУРНИ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

КАРАГЬОЗОВ, ТОДОРОВ, ПЕЛТЕКОВ, ЮРУКОВ, ВАСИЛЕВ

030412272

 

ІІ/14

26

СЕКРЕТАР на МКБППМН

ЛИЛИ ЧАУШЕВА

030415902

 

І/фронт

42

ЗА ГРАЖДАНИ

 

030415914

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер