Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”) и ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 19 Май 2017г. 11:40ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”) и ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.05.2017 г. /вторник/ от 17:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер