Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 26 Май 2017г. 15:25ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

С П И С Ъ К

 

на кандидатите


по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  


които са допуснати до интервю за следните длъжности:

1. Ръководител

  • ЮЛИЯНА РАДУЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА
  • ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАХНЕВА

2. Социален работник

  • ЮЛИЯНА РАДУЛОВА СЕМЕРДЖИЕВА

3. Психолог

  • РОЗА ИЛИЕВА КОРЧЕВА

4. Медицинска сестра

  • СПАРТАК АЛЕКСИЕВ БОГДАНОВ

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.05.2017 г. (вторник) от 13.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

          

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:/п/

Владимир Солаков

Заместник – кмет на община Девин

Дата: 26.05.2017 г.          

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер