Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 01 Юни 2017г. 11:25ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

СПИСЪК

На класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“

 

Класиране за работно място № 1-Ръководител

Име, презиме, фамилия

Оценка

1

Юлияна Радулова Семерджиева

3.62

2

Иванка Георгиева Рахнева

3.14

 

Класиране за работно място № 2-Социален Работник

Име, презиме, фамилия

Оценка

1

Юлияна Радулова Семерджиева

3.62

 

Класиране за работно място № 3 -Психолог

Име, презиме, фамилия

Оценка

1

Роза Илиева Корчева

4.52

 

Класиране за работно място № 4 –Медицинска сестра

Име, презиме, фамилия

Оценка

1

Спартак Алексиев Богданов

4.24

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер