Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 01 Юни 2017г. 14:12ч.

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н

З А П О В Е Д

№ РД-09-281

гр.Девин, 30.05.2017год.

На основание чл.44, ,т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.4 и от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи./НВДС/, Обн. ДВ. бр. 65 от 31 Юли 1996г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г,

О Б Я В Я В А М :

1.Работещи плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи:

  • Плувни басейни, собственост на „Орфей хотел” АД- 2 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувен басейн в хотел „Персенк” – 1 брой вътрешен, собственост на „ЗГП” ООД- гр. Пловдив.
  • Плувен басейн във вилно селище ”Исмена”, собственост на „Иса Инженеринг ЕООД”- гр. София, 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувен басейн, собственост на „Спа хотел Девин” – 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувни басейни в м. Струилица, собственост на „Спа Комплекс Струилица ЕООД
  • Плувен басейн в хотел „Чилингира”, землище на с. Осиково, община Девин, м. Старо лозе, собственост на „ ЕвроБолкан” ЕООД.
  • Плувен басейн в хотел „Стиляна” – 1 брой вътрешен басейн;

2.Зони за къпане и плуване, подлежащи на забранителен режим, съгласно Наредба №11 на МЗ и МОСВ/ ДВ, бр. 25/08.03.2002г./:

  • Речни вирове по реките „Девинска”, „Въча”, „Широколъшка”, „Триградска”
  • Прилежащите акватории от язовирите Въча и Цанков камък.

3.Заповедта да се обяви публично на населението, като се постави на определените за това места, както и чрез средствата за масово осведомяване.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер