Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г.
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 02.05.2017 год. Кмета на община Девин подписа допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG05FMOP001-3.002 ”Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”. Срокът за изпълнение на Договора е увеличен на 30 чесеца - от 01.07.2017 г. до 31.12.2019 г. През този период, в рамките на работните дни ще се предоставя топъл обяд в град Девин на 50 лица, в село Грохотно на 50 лица и в село Гьоврен на 40 лица от попадащите в целевите групи.

Целевите групи по проекта са:

1. за град Девин и село Грохотно:

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, свързани с трудова дейност.

 

2. за село Гьоврен:

-     самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, свързани с трудова дейност.

Потребителите на услугата ще получават безплатна топла храна, включваща: супа, основно ястие и хляб.

Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която Община Девин развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Заявления – декларации за желаещите да ползват услугата се приемат целогодишно в стая №8 на II етаж в сградата на община Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер