Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 19 Юни 2017г. 09:51ч.

З А П О В Е Д

РД-09-306

гр.Девин, 15.06.2017 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 2, т. 4, изр. второ от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с постъпило Уведомление Вх. № 92-547-1/14.06.2017 г. от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин”, за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин,

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям местата за събиране на подписи за гр. Девин и населените места в община Девин, както следва:

1.В гр. Девин – на три места на ул. „Освобождение”:

  • пред сградата на пощата на ул. „Освобождение” № 19;
  • пред сградата на „старата полиция” на ул. „Освобождение” № 25;
  • на пазара – до паркинга срещу блок „Гребенец”, ул. „Освобождение” № 58.

2.В гр. Девин, кв. Настан – площадното пространство пред читалищната сграда – ул. „Георги Димитров” № 1.

3.В кметствата и другите населени места на община Девин:

  • площадните пространства пред административните сгради, ползвани от кметствата и кметските наместници.

Настоящата заповед да се изпрати на Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин”, на кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и се обяви публично на интернет страницата на Община Девин.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ-Девин за сведение и предприемане на мерки по опазване на обществения ред по време на подписката.

            /п/

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер