Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Обществена трапезария
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

На 11.11.2009г. между Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социално подпомагане” и Община Девин се сключи договор за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на град Девин. По проекта се предвижда от 01.12.2009 год. до 31.03.2010 год. да се предоставя топъл обяд на 91 лица, отговарящи на условията за ползване на услугата. Храната ще се приготвя в кухнята на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” АД – гр. Девин. Партньори на община Девин по този проект са „Девин-Шарлопов хотелс” ЕООД  и Областен съвет на БЧК – гр. Смолян.

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата трябва да подадат Заявление-декларация /по образец/ до Кмета Община Девин. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Деца, за които е невъзможно да бъде подадено заявление-декларация от законен представител, ползват услугата по реда на чл.20, ал.4, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

20.11.2009 год.  е крайният срок, в рамките на който лицата следва да подадат в Деловодството на общината Заявление-декларация, придружено със следните документи: медицински (от ТЕЛК или ЛКК); справка за размера на пенсията/дохода; документ за това, че лицето е безработен/учащ се; удостоверение за семейно положение. Същите документи е необходимо да се подадат и за съпруг/а или лицата, с които се съжителства.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер