Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Междинен отчет за "Обществена трапезария"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Междинен отчет за "Обществена трапезария" PDF Печат Е-поща

Предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” в община Девин стартира на 02.12.2009г. През месец декември услугата е предоставяна 26 дни – в дните от понеделник до събота. Със заповед на кмета на Община Девин е сформирана комисия за определяне на бенефициентите на проект „Обществена трапезария”.  Първото заседание на комисията за подбор на бенефициенти е проведено на 27.11.2009 год., на което са разгледани 112 бр. заявления – декларации от лица, желаещи да ползват услугата „Обществена трапезария”. В предвид на приетите критерии за включване на бенефициенти комисията е определила 76 лица, с които са сключени договори за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария”. Поради наличието на незаети места, Общинска администрация – Девин продължи да приема нови заявления – декларации. На 11.12.2009 год. бяха разгледани новопостъпилите заявления, като списъка с ползватели на услугата беше актуализиран до 91 лица. През месец декември по проекта за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” бяха обхванати 48 лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; 18 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 25 самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии и 1 бездомно лице. За месец декември средно на ден 84  лица са получавали топъл обяд - включващ супа, основно ястие и хляб.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер