Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Списък на правоимащите по ЗУПГМЖСВ за 2010 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А    Д Е В И Н

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ


О Б Я В А

На основание чл.6, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове обявяваме Списък на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ за 2010 г., както следва:

1.           Ангел Василев Бочуков, гр.София

2.           Димитър Николов Илчевски, с.Калояново, обл.Пловдив

Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесоалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за обявяването му в „Държавен вестник”.

 

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1,

тел.:03041/27 69, Елка Станчева, директор на дирекция АПИО

 

 

Председател на

Местната комисия:                    /п/

/ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер