Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Пресконференция относно изпълнението на проект „Извършване на енергоефективни мероприятия на СОУ „Хр.Ботев”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Пресконференция относно изпълнението на проект „Извършване на енергоефективни мероприятия на СОУ „Хр.Ботев” PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Девин е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, по която изпълнява проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Хр.Ботев”. Финансирането се извършва от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ чрез Оперативна програма „Регионално развитие” и от държавния бюджет на Република България, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, бюджетна линия  BG161PO001/4.1-01/2007.

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи по проекта. Общата стойност за реализацията на предвидените проектни дейности е в размер на 849 858,78 лева. Сумата, осигурена от ЕФРР е в размер на 722 379,96 лв. (85%), а Националното съфинансиране е 127 478,82 лв. (15%).

Във връзка с осигуряването на публичност и информираност за проекта, Ви каним да участвате в пресконференция, която ще се проведе на 15 септември 2010 год. /Сряда/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация – Девин, като преди това от 9.00 часа Ви каним в СОУ „Хр. Ботев” – гр.Девин, за да присъствате на официалното откриване на новата учебна година.

Дневният ред на пресконференцията се състои от следните точки:

·   Презентация на резултатите от проекта.

·   Задаване на въпроси към кмета на община Девин, екипа по проекта, изпълнителя на СМР и директора на СОУ „Хр. Ботев” – гр. Девин.

 

                                                                                                                                                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:                   „п”

                                                                                                /инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер