Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 29.10.2010 година /петък/ от 09.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Преразглеждане на решение № 107 от 29.09.2010 година, върнато от Областния управител – Смолян.

             Докладва: Председател на

             Общински съвет – Девин

 

2.Докладна записка с вх.№ 456 от 27.08.2010 година,относно:Разпореждане с общински имот /включване в Разел І  - продажба/.

 

  Докладва: Кмета на Община Девин

 

3.Докладна записка с вх. № 454 от 27.08.2010 година, относно:  Приемане на оценки на общински обекти и обявяване начин на продажбата.

                                                                 

  Докладва: Кмета на Община Девин

 

4.Докладна записка с вх. № 455 от 27.08.2010 година, относно: Разпореждане с общински имот.

  Докладва: Кмета на Община Девин

5.Докладна записка с вх. № 535 от 21.10.2010 година, относно: Участие на община Девин като съучредител на „Местна инициативна рибарска група ”ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”, Батак – Девин –Доспат.

                                                                               Докладва: Кмета на Община Девин

6.Докладна записка с вх. № 533 от 18.10.2010 година, относно: ”Споразумение за сътрудничество между Община Девин, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и библиотеката при НЧ”Просвета – 1942” – с.Лясково”.

 

  Докладва: Кмета на Община Девин

 

7.Докладна записка с вх. № 515 от 11.10.2010 година, относно: „Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин.
                                                                          Докладва: Кмета на Община Девин

 

8.Докладна записка с вх. № 509 от 30.09.2010 година, относно: „Наредба за управление на отпадъците  на територията на Община Девин.

 

                                                                              Докладва: Кмета на Община Девин

 

9.Докладна записка с вх. № 340 от 22.06.2010 година, относно: ”Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Девин”.

 

                                                                              Докладва: Кмета на Община Девин

 

10.Докладна записка с вх. № 516 от 11.10.2010 година, относно: Промяна на ПУП план за улична регулация на участък от ул. ”Ястребино” гр. Девин и обособяване на пешеходна улица.

                                                                              Докладва: Кмета на Община Девин

 

11.Докладна записка с вх. № 235 от 09.04.2010 година, относно: Предложение за промяна  на улична регулация от О.Т.509 до О.Т.510 в кв. 13 по ПУП на гр.Девин.

 

                                                                              Докладва: Кмета на Община Девин

 

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер