Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Обявление относно избор на изпълнителен екип на местната инициативна рибарска група
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Обявление относно избор на изпълнителен екип на местната инициативна рибарска група PDF Печат Е-поща

Местна инициативна рибарска група “Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат” (МИРГ)

 

ОБЯВЯВА

Свободни работни места за изпълнителен екип на МИРГ със следните длъжности и изисквания:

Позиция №1: Управител на МИРГ

Изисквания за заемане на длъжността:

O  Образование - задължително висше образование с минимална степен магистър.

O  Познаване на функционирането, прилагането и нормативната уредба на ОПРСР и ИАРА, както и съответните Европейски регламенти.

O  Познаване на европейското законодателство във връзка с докладването на нередности и конфликта на интереси, както и спецификата в управлението на средства от Европейския рибарски фонд.

O  Познаване на територията на Рибарска област “Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат”

O  Отлични умения за работа с компютър и свободно ползване на Microsoft Office, Internet, E-mail

O  Писменото и говоримо владеене на английски език е предимство

O  Способност за формиране и предлагане на управленски решения.

O  Способност да планира и организира собствената си работата и работата на другите с оглед постигане на поставените цели  

O  Опит в управлението на средства от европейски фондове

O  Опит в управление и разработване на проекти - поне 2 години

O  Отлични комуникативни умения

O  Отлични организационни умения

O  Местожителството в територията на Рибарска област “Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат” е предимство

O  Възможност за ненормирано работно време

O  Възможност за пътуване в рамките на територията и извън територията

 

Позиция №2: Координатор на МИРГ & Позиция №3: Технически сътрудник на МИРГ

Минимални изисквания за заемане на длъжностите на позиции №№2 & 3:

O  Образование - висше образование е предимство.

O  Познаване на функционирането, прилагането и нормативната уредба на ОПРСР и ИАРА, както и съответните Европейски регламенти.

O  Познаване на територията на Рибарска област “Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат”

O  Отлични умения за работа с компютър и свободно ползване на Microsoft Office, Internet, E-mail

O  Писменото и говоримо владеене на английски език е предимство

O  Способност да планира и организира собствената си работата

O  Опит в управлението на средства от европейски фондове

O  Опит в в изпълнение на проекти с външно финансиране - поне 1 година

O  Отлични комуникативни умения

O  Отлични организационни умения

O  Местожителството в територията на Рибарска област “Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат” е предимство

O  Възможност за ненормирано работно време

O  Възможност за пътуване в рамките на територията и извън територията

 

Кандидатите за трите позиции да представят следните документи:

O  Мотивационно писмо, в което ясно се обозначава за коя/кои позиции се кандидатства

O  Автобиография – европейски формат (CV) с описание на образование, квалификация, умения и професионален опит;

 

При покана за интервю всеки кандидат трябва да представи оригинали на диплома за завършено образование, трудова книжка, лична карта и други документи, които кандидатът смята, че удостоверяват изисквания опит и умения.

 

Документите за длъжността УПРАВИТЕЛ се приемат в срок до 19:00 часа на 06.12.2010г. (понеделник) по електронен път (office@fora.bg )

 

С одобрените кандидати  по документи за УПРАВИТЕЛ  ще се проведе събеседване на 08.12.2010г (сряда) от 10:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Батак.

 

Документите за длъжностите Координатор/администратор и Технически сътрудник/експерт се приемат до 19:00 часа на 15.12.2010 год по електронен път (office@fora.bg )

 

С одобрените кандидати  по документи ще се проведе събеседване на 17.12.2010г (петък) часа

 

За допълнителна информация:

Неби Кехая – координатор, Община Доспат - телефон: 0894-438-121

 

Забележка: С одобрените кандидати ще бъде сключено писмено споразумение, с което МИРГ ще кандидатства за финансиране на Местна стратегия за развитие на Рибарската област пред ИАРА. При одобряване  и финансиране на Стратегията ще бъдат сключени трудови договори на пълен работен ден с избраните кандидати. Работното място на всяка от длъжностите ще бъде в една от трите общини като ще се очаква пътуване в рамките на територията ежеседмично.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер