Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Прием на заявления за подпомагане по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони - Мярка 121 ,,Модернизиране на земеделските стопанства” и Мярка 123 ,,Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Информираме Ви, че стартира приемът на заявления за подпомагане по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година – Мярка 121 ,,Модернизиране на земеделските стопанства” и Мярка 123 ,,Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”.

По Мярка 121 ,,Модернизиране на земеделските стопанства” ще се приемат заявления за подпомагане само за инвестиции по гарантираните бюджети в периода от 25 юли до 19 август 2011 година.

По Мярка 123 ,,Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” периодът на прием на заявления за подпомагане ще започне на 15 август и ще продължи до 16 септември 2011 година, като ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярката.

Кандидатите по мерките могат да подават своите заявления в Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”-гр. Смолян, бул. “България №14.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер