Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Информация за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Информация за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" PDF Печат Е-поща

 

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Проект: ”Нови възможности за социално включване на лица, зависими  от грижа в Община Девин  - услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”


Договор № BG051РO001-5.2.07-0270-С-0001

 


          В рамките на десет месеца на територията  на община Девин  за общо 59 потребители - хора с увреждания и самотно живеещи възрастни,  грижи полагаха  двайсет и шест домашни помощника и десет социални асистента. Тази социална дейност стана възможна с реализацията на проект ”Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижа в община Девин - услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник", договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051РО001-5.2.07-0270-С-0001.   Проектът, изпълняван в продължение на 12 месеца – от 1 януари 2011 до 31 декември 2011 година, е финансиран  по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бюджетът на проекта възлиза на общо 153 394,89 лева. Водеща организация   и доставчик на социалните услуги “социален асистент” и “домашен помощник” по проекта е община Девин, като той се  изпълнява  в партньорство със Сдружение „Развитие ХХІ век” – гр. Смолян и Български червен кръст. В рамките на проекта помощ получиха лица с различни увреждания  и  самотно живеещи възрастни хора, както от общинския център Девин, така и от кв. Настан, с. Гьоврен, с.Триград, с.Жребово, с.Брезе, с. Лясково, с. Михалково, с.Осиково, с.Селча и с. Стоманово.
          Предоставянето на социалните услуги приключва на 31 декември 2011 година . В тази връзка община Девин организира заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 22 декември 2011 год. от 15.30 часа.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер