Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по проект "И аз имам семейство" до по-нататъшен подбор
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С П И С Ъ К


на кандидатите
по проект ”И аз имам семейство”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”,
които са допуснати до интервю за длъжността  „Социален работник”

 


 1. Албена Здравкова Шишкова
 2. Веско Исаев Исаев
 3. Галина Атанасова Мерджанова
 4. Десислава Събева Чаушева
 5. Йорданка Стоянова Змийчарова
 6. Латинка Севдалинова Яръмова
 7. Мариана Миткова Василева
 8. Севдалина Чавдарова Спахиева-Брезалиева
 9. Съветка Асенова Шалакова
10. Теодор Недков Тодоров

 


          Интервюто ще се проведе на 04.01.2012г. в сградата на Общинска администрация – Девин, етаж 3, стая №4. Всеки един от  кандидатите ще бъде уведомен писмено за началния час на започване на интервюто с него.

 

 

 


Председател на комисията за подбор:
/Георги Савев/

 

 

С П И С Ъ К

на  кандидатите
по проект ”И аз имам семейство”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, за длъжността  „Социален работник” , които не са допуснати до по-нататъшен подбор.


№    Име,     презиме,      фамилия                Мотиви за отказ


1 Теменужка Данкова Алова - Завършеното висше образование не е в сферата на хуманитарните дeйности
2 Димитрия Георгиева Белакова - Завършеното висше образование не е в сферата на хуманитарните дeйности
3 Николина Веселинова Хаджиева - Завършеното висше образование не е в сферата на хуманитарните дeйности
4 Красимир Самуилов Иванов - Завършеното висше образование не е в сферата на хуманитарните дeйности
5 Гергана Левентова Башкова - Завършеното висше образование не е в сферата на хуманитарните дeйности
6 Роза Велинова Сакалийска - Не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността – завършена образователна степен „Бакалавър”

 

 

 


Председател на комисията за подбор: 
Георги Савев

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер