Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената системана територията на община Девин - отвори;

 

Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията и е приета с Решение № 87от 24.07.2019 г. на Общински съвет – Девин. Настоящата Наредба отменя Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин, приета с Решение №78 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер