Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 06 Ноември 2018г. 20:25ч.

Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия - отвори;

 

Приета с Решение № 158 от 24.10.2018 г. на Общински съвет – Девин по Протокол № 15. В сила от 13.11.2018 г.

 

 

Архив на Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала - отвори;

 

Наредбата е приета с Решение № 68 на Общински съвет – Девин и влиза в сила от 21.05.2010 година. Изменена с Решение № 111 от 18.06.2012 г., изм. с Решение № 151 от 03.09.2012 г. Отменена с Решение № 216/04.06.2018 г. на Административен съд – Смолян, в сила от 21.06.2018 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер