Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Старт на проекта "И аз имам семейство"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                    

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

                                                    

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уважаеми жители на Община Девин, на 08.12.2011г. стартира проект „И аз имам семейство”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който ще се реализира на територията на цялата страна. Проектът ще се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Община Девин.

          Специфична цел на проекта е децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво. В рамките на изпълнението му ще се извършва набиране, обучение и оценяване на кандидати за приемни родители, работа с утвърдени приемни семейства, в които са настанени деца, семейства на роднини и близки. Основна целева група са деца, настанени в специализирани институции, деца от общността и в риск от изоставяне.

           Изпълнението на проекта ще продължи до 31.10.2013г., а  крайната му  цел е да се развие  услугата Приемна грижа на територията на община Девин и децата, лишени от родителски грижи, да намерят подходяща семейна среда.

           Въпроси относно проекта могат да бъдат задавани на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . За повече информация можете да се обръщате  към сформирания по проекта екип по приемна грижа, включващ   социалните работници Галина Мерджанова и Севдалина Спахиева-Брезалиева, които са ситуирани в Центъра за обществена подкрепа „Слънчо” гр.Девин/ бивша детска градина в кв. „Саята”/.

 

 


Инвестира във вашето бъдеще! 

          

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер