Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за търговските дружества Регистър на търговските дружества с общинско участие
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

РЕГИСТЪР

за търговските дружества с общинско участие в Община Девин  към 31.12.2014 г.

 

 

по ред

Наименование на търговското дружество

Капитал на търг. др-ва по съдебна регистрация

Брой акции, дялово участие-%

Стойност в лв.

1

2

3

4

5

I.

Еднолични търговски дружества с общинско имущество

1.

МБАЛ Девин

190000 лв.

100%

 

2.

МЦ-І Девин

20780 лв.

100%

 

3.

Въча ЕООД в ликвидация

7365111 лв.

100%

 

4.

Фармадев ЕООД

5000 лв.

100%

 

II.

Търговски дружества с общинско участие

1.

Рег.д-во за зетост Девин

5000 лв.

34 дяла, 34 %

1700 лв.

2.

SG Експресбанк АД

28529969 лв.

1600бр., 0.005 %

1600 лв.

3.

КМВ Видена АД

355040 лв.

170бр., 0.48 %

1700 лв.

4.

МБАЛ Бр.Шукеров

2182580 лв.

11189бр., 5.13 %

111890 лв.

5.

Хотел Орфей   АД

29835203 лв.

5170441 бр.

17.33 %

5170441 лв.

6.

„Родопи медия”ООД

5000 лв.

15 дяла 15 %

750 лв.

7.

„Токумед-Девин ”ООД

5000 лв.

30 дяла 30 %

1500 лв.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер