Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Проект за проучване и анализ на туристически продукт
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община Девин разработва проект „Маркетингово проучване и създаване на модел за управление на дестинация на територията на Западни Родопи (Девин, Борино, Доспат и Брацигово) и анализ на потенциал за развитие на специфичен регионален туристически продукт” по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Партньори по проекта ще бъдат общините Борино, Доспат и Брацигово.

Във връзка с разработване на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт, община Девин се обръща към всички лица, посетили община Девин с молба да отделят няколко минути от времето си, за да попълнят анкета за оценяване на наличните ресурси, популярност сред туристите и др. Целта на анкетата е да се увеличат и да се подобрят туристическите продукти, както и да се привлекат повече посетители и туристи.

АНКЕТА:

https://www.surveymonkey.com/s/Devin_T_A

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер