Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Общински план за развитие на община Девин за периода 2007 – 2013 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Общински план за развитие на община Девин за периода 2007 – 2013 година, приет с Решение № 137 от 28.11.2005 г. на Общински съвет – Девин, изменян и допълван с Решение № 179 от 19.12.2006 г. и Решение № 105 от 29.09.2010 г. на Общински съвет – Девин - изтегли 

 

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Девин 2007-2013 г. - изтегли

 

Приложение 1 - Справка за изпълнените през периода 2005-2011 г. проекти от община Девин - изтегли

 

Приложение 2- Справка за изпълнение на приоритети, стратегически цели и мерки от ОПР на община Девин - изтегли

 

Приложение 3Справка за действително разходваните средства по индикативната финансова таблица на ОПР за периода 2007-2010 година - изтегли

 

Приложение 4– Социално-икономически тенденции в община Девин - изтегли

 

Приложение 5SWOT - анализ - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер