Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

94/07.11.2012 г.

„ГОРПРОМ” АД

120067888

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№94/01.11.2012,

№103/31.10.2012

2

94/07.11..2012 г.

„ГОРПРОМ” АД

120067888

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №94/06.11.2012 г.

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г.

 


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер