Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 27.01.2013 ГОДИНА, могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Девин за:

 

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци   до 19.01.2013 г.

 

2. Удостоверения за гласуване на друго място на избирателите се издават след подадено писмено заявление от Общинска администрация гр.Девин и кметствата в срок до 12.01.2013г. включително.

 

3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 12.01.2013г. включително.

 

4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до Общинска администрация гр.Девин и кметствата в съставните села в срок до .27.12.2012г. включително.

 

 

 

 

                                      ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер