Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Конкурс за избор на външни експерти-оценители за участие в комисии за избор на проекти от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

 

На основание Заповед 19/29.11.2012 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ и във връзка с необходимостта от наемане на допълнителни външни експерти-оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИРГ „Високи Западни Родопи“, прилагаща Местна стратегия за развитие по Ос 4 на ОПРСР, обявява конкурс за избор на външни експерти-оценители за участие в комисии за избор на проекти от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“ финансирани от ОП „Развитие на сектор рибарство“ 2007 – 2013. Поради големия брой проекти, включващи различни видове СМР и техническо и технологично оборудване, са необходими експерти в следните професионални направления:

  • Комуникационна и компютърна техника;
  • Общо инженерство;
  • Енергетика;
  • Хранителна технология;
  • Архитектура, строителство и геодезия;

Необходимите документи и условия за кандидатстване ще намерите  в секцията Допълнителни експерти.

 Решение за одобрението на списъка с допълнителните външни експерти - оценители ще се вземе на заседание на Управителния съвет на МИРГ , което ще се проведе до края на месец декември 2012г., след което ще бъде публикуван на интернет страницата на МИРГ.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер