Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Четвърта покана за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Ч Е Т В Ъ Р Т А П О К А Н А

за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат"

 

Със Заповед № 20/03.01.2013 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ Батак-Девин-Доспат е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване на проекти по мерките за изпълнение на Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област(РО) с финансова помощ, както следва:

Мярка 1.1. Разнообразяване на дейности чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор "Рибарство" – размера на БФП е 312 932,80 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура - размера на БФП е 812 399,66 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие - размера на БФП е 299 501,08 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 2.2. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности - размера на БФП е 1 869 299,70 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 3.1. Възстановяване на производствения потенциал в сектор рибарство, когато е засегнат от природни бедствия или промишлени аварии - размера на БФП е 97 791,30 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 3.2. Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното и архитектурно наследство - размера на БФП е 572 774,51 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Проектните предложения ще се приемат в офиса на МИРГ на адрес град Девин, ул. „Руен“ №2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 15.01.2013 г. – 15.03.2013 г.

Всички проекти, които МИРГ ще финансира, е необходимо да отговарят и да съответстват на стратегическите и специфични цели на разработената и одобрена МСР на РО. Проекти, чийто цели и дейности не допринасят за постигане на целите на МСР за РО (2011 – 2015), няма да бъдат подкрепяни.

Необходимите документи за кандидатстване са качени на сайта на МИРГ в секцията „Покани и документи“.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер