Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение за хотелиерите
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

Уведомяваме ви, че крайния срок за подаване на декларации за облагане с туристически данък,съгласно чл.61р,ал.5 от Закона за местни данъци и такси е до 30.01.2013 год.

На лицата, които не са подали декларации в посочения по-горе срок, ще бъдат наложени санкции, съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси.

 

 

 

 

 

                            ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер