Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Конкурс за заемане на длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В А


Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - гр. Девин. Кандидатите е необходимо да притежават нужната квалификация – висше образование (бакалавър или магистър), специалност „Психология”.

Кандидатите за заемане на длъжността подават набор от документи, включващ:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за завършено висше образование

4. Препоръки (препоръчителни са)

5. Други документи за придобита квалификация – работа с деца с увреждания или с девиантно поведение.

Документите за кандидатстване се подават лично от лицето в сградата на Центъра за обществена подкрепа( ул. „Гордьо войвода” – бивша детска градина в кв. „Саята”), като при директната среща се провежда консултация с всеки от кандидатите за постигане на информираност и яснота относно задълженията по длъжностна характеристика и видовете услуги, предоставяни в Центъра за обществена подкрепа – гр. Девин.

           Документи ще бъдат приемани до 15.02.2013 г. от 9.00 до 17.30 часа, всеки работен ден.

Конкурсът ще бъде организиран в 2 етапа:

1.Подбор по документи.

2.Провеждане на интервю с допуснатите кандидати – на 26.02.2013г. от 14.00 часа.                                                

         Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0879 99 38 59 от г-жа Наташа Василева – Ръководител на ЦОП.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер