Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Съобщение във връзка с подготовката на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        

 

         В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 год. в Община Девин беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината – Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Южен централен район, както и с бъдещата Областна стратегия за развитие на Област Смолян.

 

         Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване, сроковете за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Девин през месец януари – месец март на настоящата година и ще приключат с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец септември – октомври 2013 год. Отправени са покани към неправителствени и браншови организации за участие на техни представители в експертните групи по изготвянето на анализа.

 

         Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.

 

         Предложенията от заинтересованите страни могат да бъдат изпращани на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Общинската администрация: ул. „Дружба“№ 1, гр. Девин, 4800.  

 

            Очакваме Вашите предложения във всички сфери – икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера и човешки ресурси.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер