Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Обучение за професия „Работник в рибовъдството”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Девин Ви информира, че стартира изпълнението на проект „Усъвършенстване на професионалните умения в областта на рибарството на безработни лица от община Девин”, финансиран от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, мярка 3.1. „Колективни дейности”. Проектът предвижда провеждане на мотивационно обучение на 50 /петдесет/ безработни лица и включването им в професионално обучение за професия „Работник в рибовъдството”, специалност „Рибовъдство”. Обучението ще бъде с продължителност от 300 учебни часа и ще бъде организирано в две групи – първата – в гр. Девин, а втората – в с.Михалково. Предвижда се във всяка една от групите да бъдат обучавани по 25 души. За всеки присъствен ден на обучението, лицата ще получават стипендия в размер на 8 лева. Пътните разходи на бенефициентите, които живеят извън град Девин, респ. извън с.Михалково, ще бъдат възстановявани със средства, осигурени от проекта.

В срок до 08.03.2013 год. желаещите безработни лица могат да отидат в Дирекция „Бюро по труда” – Девин за насочване към община Девин с цел включване в обученията. Единствените изисквания към кандидатите са да бъдат регистрирани като безработни лица, а минималното образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Община Девин ще извърши подбор на кандидатите, като първия етап ще бъде подбор по документи, а втория – интервю с кандидатите. С одобрените кандидати ще бъде сключен договор за участието им в дейностите по проекта. Обучението ще стартира на 02 април 2013 год. и ще продължи 53 работни дни.

След приключване на обучението не е предвидено осигуряването на заетост на обучените, а успешно завършилите лица ще получат Свидетелство за професионална квалификация за придобита I степен на професионална квалификация по професия „Работник в рибовъдството”, специалност „Рибовъдство”.


 Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер