Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 г. Съобщение до избирателите във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 12.05.2013 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

     Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите в община Девин, че във връзка с произвеждането на избори за народни представители,насрочени на 12.05.2013 г., могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Девин за:

 

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци- чл.50, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс - в срок до 04.05.2013 година.

 

2. Удостоверения за гласуване на друго място: При избори за народни представители, удостоверения за гласуване на друго място се издават само на лицата служебно заети в произвеждането на изборите,след подаване на заявление по образец и прилагане на декларация по чл.49,ал.4, §1, т.13 от ДР от Изборния кодекс – краен срок за подаване на заявлението - 27.04.2013 година

 

3. Вписване по настоящ адрес на избиратели ,чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места в избирателните списъци – чл.53, ал.1 от Изборния кодекс. Извършва се след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села . Искането се подава в срок 27.04.2013 година.

 

4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна – чл.176, ал.1 от ИК:Подават се от избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.Заявлението се подава до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села ,като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК/.Заявлението се подава в срок до 11.04.2013 година.

 

 

 

                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер