Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 г. Заповед за обявяване на избирателните списъци
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А Д Е В И Н

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-111

 

гр.Девин 18.03.2013г.

 

 

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори занародни представители, насрочени на 12.05.2013 година и в изпълнение на чл.54,ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Избирателните списъци да бъдат обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет страницата на община Девин в срок до 17.00 ч на 01.04.2013 г.

2.Местата за обявяване на избирателните списъци по т.1 са:

секция

номер

         населено място

 

място за обявяване на списъка

220900001

гр.Девин - ПГЕ

Автогара – ул.”Освобождение”22

220900002

гр.Девин-ОДЗ”Здравец”

ОДЗ “Здравец”

220900003

гр.Девин –ОДЗ”Здравец”

ОДЗ “Здравец”

220900004

гр.Девин-ОДЗ – кв.”Люляк”

ОДЗ -кв.”Люляк”

220900005

гр.Девин-Културен дом

витрина І етаж

220900006

гр.Девин-Ритуална зала

витрина І етаж

220900007

гр.Девин-ЦДГ”Изворче”

Вход юг на ЦДГ”Изворче”

220900008

гр.Девин,кв”Настан”-Клуба

вход адм.сграда

220900009

гр.Девин,кв.”Настан”-Читалище

вход адм.сграда

220900010

с.Беден - училище

м-нРПК”Единство”-Девин

220900011

с.Брезе - кметство

вход кметство

220900012

с.Грохотно-кметство

вход кметство

220900013

с.Гьоврен-кметство

вход кметство

220900014

с.Триград-училище

вход училище

220900015

с.Жребeво-кметство

вход кметство

220900016

с.Кестен-адм.сграда

вход адм.сграда

220900017

с.Лясково-читалище

вход читалище

220900018

с.Михалково-кметство

магазин РПК

220900019

с.Селча - читалище

вход читалище

220900020

с.Стоманево-кметство

вход кметство

220900021

с.Осиково-кметство

Магазин РПК”Перелийца”

220900022

с.Чуруково-стол бившеТКЗС

вход адм.сграда

3.Избирателните списъци за обявяване да се връчат на кметовете на кметства , кметските наместници и гл.специалист АООН в общинска администрация срещу подпис- за изпълнение.

4.Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция.

5.Заедно със списъците за обявяване да се връчат и списъците, върху които длъжностните лица по т.2 да извършват корекции в предизборния период до  деня на получаване на окончателните избирателни списъци,по които ще се извърши гласуването..

6.Ръководителите на фирми и учреждения,директорите на училища и детски градини да предоставят витрини,вътрешни преградни стени,колони,остъклени фасади и др.за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки по тях от страна на гражданите.

7.За периода до изборите на 12.05.2013г. съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

     Препис от заповедта да се връчи на началник отдел АО,гл.специалист АООН,кметовете на кметства и кметските наместници за извършване на организационно-техническата подготовка по обявяване на избирателните списъци.

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината.          

 

 

 

вк/вк                              КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

/ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер