Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 г. Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 001
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВИОЛЕТА              РАНГЕЛОВА            МИХАЙЛОВА
         ГЕРГАНА              НЕДЯЛКОВА            КОСТОВА
         ДИМИТЪР              ЕМИЛОВ               КИСЬОВ
         ЕКАТЕРИНА            ДИМИТРОВА            БАЛАБАНОВА
         ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА
         КРИСТИНА             ЗДРАВКОВА            ИВАНОВА
         МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
         МИРОСЛАВА            ЗДРАВКОВА            ИВАНОВА
         СОФИЯ                МЛАДЕНОВА            ДИМИТРОВА-ЦВЕТКОВА


             

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 002
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БЛАГОВЕСТА           АНГЕЛОВА             АНГЕЛОВА
         ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ
         ВЕНЕТА               КРАСИМИРОВА          МИТОВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 003
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 004
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЕЛИН                ИВАНОВ               ЛАМБОВ
         ГЕОРГИ               ИВАНОВ               МИХАЙЛОВ
         ЗАХАРИНКА            СЪБЕВА               РАДУЛОВА
         ЛЪЧЕЗАР              ЛАЗАРОВ              РАДУЛОВ
         МАЯ                  ИВАНОВА              ЛАМБОВА
         ФАНКА                АНДРЕЕВА             ПЕЛТЕКОВА
         ЮЛИЕ                 МЕХМЕДОВА            ШЕХОВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 005
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ
         ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА
         ВЕНЦИСЛАВ            СТЕФАНОВ             КАРАБАДЖАКОВ
         ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              БОЗОВ
         ЕМИЛ                 КАЛИНОВ              ДОРУТЕВ
         МАРИЯ                ГЕОРГИЕВА            БОЗОВА
         ПЕТЯ                 ПАНТЕЛЕЕВА           КУЦИНОВА
         ТОДОР                ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ
         ЯНА                  ГРИГОРОВА            СЕДЯНКОВА-КАРАБАДЖАКОВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 006
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГЕРГАНА              КРАСИМИРОВА          БАШКОВА
         ДОБРИНКА             ТОДОРОВА             КОСТАДИНОВА
         ЕМИЛИЯ               МАРИНОВА             ЧАВДАРОВА
         ЗВЕЗДЕЛИН            СЛАВОВ               ЗАПРЯНОВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 007
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНТОН                СИЛКОВ               ХАДЖИЕВ
         ЕЛЕОНОРА             ДИМИТРОВА            ДИМИТРОВА
         ЕМИЛ                 ВЕСЕЛИНОВ            АНГЕЛОВ
         ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА
         ЗДРАВКО              ОГНЯНОВ              СЛИВАРОВ
         КРАСИМИР             СЛАВОВ               ЧАВДАРОВ
         МИНКА                ЗДРАВКОВА            СЛИВАРОВА
         НИКОЛА               МЕТОДИЕВ             ИВАНОВ
         НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА
         ПЕТЪР                МИРОСЛАВОВ           ИВАНОВ
         ЮРИ                  СЪБЕВ                НАСТАНЛИЕВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН              кметство: ...................  секция № 008
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СВЕТОСЛАВ            СТЕФАНОВ             ГАДЖАКОВ
         СЛАВЧО               ИВАНОВ               КОРЧЕВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.БЕДЕН               кметство: ...................  секция № 010
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЛАДО                ГЕНЧЕВ               СУСТОВ
         МАНЧО                ЛЮБЕНОВ              МАНЧЕВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.БРЕЗЕ               кметство: ...................  секция № 011
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЕЛЕОНОРА             ЕМИЛОВА              КИСИМДАРОВА
         ЗДРАВКО              ХРИСТОВ              КИСИМДАРОВ
         РУМЕН                СТОЙЧЕВ              ГЕОРГИЕВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.ГРОХОТНО            кметство: ...................  секция № 012
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ДЖАМАЛ               АХМЕДОВ              ЧИТАКОВ
         ДЖАМАЛ               ТЕФИК                ДУРАН
         ДЖЕМИЛЕ              АХМЕД                ДУРАН
         ЗЕХРА                ДЖАМАЛ               ДУРАН-ЧИТАК
         СЕМИХА               БАСРИ                ДАНАДЖЪ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.ГЬОВРЕН             кметство: ...................  секция № 013
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ДЖЕЙЛАН              ОСМАНОВА             ЧЕШЛИЕВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.ТРИГРАД             кметство: ...................  секция № 014
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЕМИЛ                 ВЕСЕЛИНОВ            ЧЕШЛИЧЕВСКИ
         ЗДРАВКО              ЗАХАРИНОВ            КАЗЕПОВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.КЕСТЕН              кметство: ...................  секция № 016
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         МЛАДЕН               МАЛИНОВ              КУЦЕВ


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.ЛЯСКОВО             кметство: ...................  секция № 017
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНДРЕЙ               КАМЕНОВ              ШАЛАМАНОВ
         МАЯ                  ЮРИЕВА               ХАДЖИЕВА
         НАДЕЖДА              АСЕНОВА              РИЗОВА


             

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.МИХАЛКОВО           кметство: ...................  секция № 018
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНТОНИЯ              АНТИМОВА             ПАРАКОСОВА
         МАНОЛ                ПЕЕВ                 МИРЧЕВ
         НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ
         ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА


              

 

         Област СМОЛЯН,   община ДЕВИН,
         населено място С.ОСИКОВО             кметство: ...................  секция № 021
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЕНЕЛИН              КРАСИМИРОВ           ДЖИДЖОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер