Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Замяна на общински имот част от УПИ- ІХ в кв.81 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

          ОБЩИНА ДЕВИН уведомява, че е постъпило искане за замяна на общински имот част от УПИ- ІХ в кв.81 по ПУП на гр.Девин представляващи 237/442 идеални части от имот с кадастрален номер 20465.504.1063 на стойност 5865.75 лв. без ДДС  с 143/460 идеални части от имот 20465.504.1064 собственост на н-ци на Ангел Петров Василев на стойност 3 539.25 лв. без ДДС.

          Имотите се намират в гр.Девин трета зона ,като предстоящата замяна е с цел ликвидиране на съсобственост.


                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                           /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер