Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Инвестиционно предложение за: „Възстановяване и пускане в експлоатация на Минерална баня в м.Беденски бани”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

 

     Уведомяваме Ви за започнатите от наша страна стъпки по реализацията на инвестиционно предложение за: „Възстановяване и пускане в експлоатация на Минерална баня в м.Беденски бани”, община Девин, област Смолян

     Община Девин има намерение да извърши следните строително ремонтни дейности по възстановяването и пускането в експлоатация на минерална баня в м.Беденски бани:

- ремонт на покрив

- полагане на подови теракотени плочки в помещенията на банята

- облепване на съществуващ басейн с фаянсови плочки

- монтиране на 2 броя вани за персонално ползване, както и 2 броя душове

- изкърпване, шпакловка и боядисване на стени

- изграждане и оборудване на нов санитарен възел

- монтиране на чешма за наливане на минерална вода в малки съдове за пиене от населението и гостите на общината

 

     С настоящата обява спазваме задължението си по чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

 

 

СРОК НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.08.2013 Г.– 28.08.2013 Г.

 

Вашите писмени възражения или предложения по така направеното предложение можете да отправите на адрес: гр.Девин, ул.”Дружба” № 1

 

 

За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Устабашиева – гл.експерт „ЗСЕ” в Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12

 

 

                                               ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                                    /ГЕОРГИ САВЕВ/

                                                           /Заповед за заместване № РД-09-320/09.08.2013г./

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер