Начало Образование
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

  Мрежата от общински учебни заведения се състои от: 4 детски градини и 7 основни училищав кв. Настан, в с.Грохотно, в с.Гьоврен, в с.Триград, в с.Лясково, в с.Селча и в с.Осиково, 1 средно училище и 1 професионална гимназия – в гр.Девин; Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс и Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие – в гр. Девин. Образованието в общината се характеризира с ограничени възможности за ефективно използване на училищните сгради в редица населени места, които не функционират нормално поради липса на достатъчен брой ученици. В отделни населени места от общината се формират слети паралелки. Проблем е запълването на паралелките в основните училища и групите в детските градини в селата от общината. Всичко това, както и отдалечеността на някои училища от общинския център, води до висока издръжка, която затруднява финансово общината. Сградният фонд и материалната база в училищата в с. Триград, с.Грохотно, с.Лясково, с.Селча, с.Осиково и кв. Настан са остарели и амортизирани, поради което се нуждаят от обновяване и реконструкция. В ОУ „Христо Ботев” – с.Лясково и СУ „Христо Ботев” – гр. Девин е извършена смяна на дограма, а в с. Гьоврен е направена парна инсталация, работеща с твърдо гориво.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер